Konferens

KONFERENS – Skärmar, stress och återhämtning

Vi kommer att sätta upp en liknande konferens i höst. Skicka din intresseanmälan till info@unglivsstil.se så hör vi av oss när datum och program är fastställt. 

19 mars 2018 – Uppsala UKK

Fullbokad!

Skärmar och återhämtning i balans för ökad inlärning – Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan  –

Våra elever spenderar allt mer tid med mobil, surfplatta och dator, inte minst i skolan. Skärmarna är en del av elevernas vardag och det är inte alltid så lätt att locka eleverna från skärmarna till vare sig matte, svenska eller historia.

Hur påverkas våra elever av skärmtid och hur kan vi i skolan konkurrera med mobiler och öka elevernas motivation till lärande? Vad kan man göra för att skapa motvikt till

stress i klassrummet? Eftersom den nya tekniken är här för att stanna måste vi hitta nya förhållningssätt. Skolan behöver tillgodose elevernas behov av återhämtning och vila. Detta är särskilt viktigt i dagens läge då många skolor uppmuntrar till än mer skärmanvändning.

Ung Livsstil konferens ger deltagarna möjlighet att få del av vetenskapliga fakta kring hur skärmar påverkar hjärnan, inlärning, fokus mm. samt hur vi genom feedback kan öka våra elevers motivation. Deltagarna får även med sig konkreta tips på hur man, som ett led i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, kan införa pulshöjande aktivitet såväl som lugna och återhämtande övningar.

Innehåll:

 • Stress och skärmar –Hotas vår hälsa, utveckling och lärande av den våg av skärmar, som ”väller” in över oss redan från tidig ålder? Eller är det inget att oroa sig för? Hur reagerar hjärnan på sådan stimulering? Är vi olika härvidlag? Hur stressad kan hjärnan bli i skärmarnas tidevarv innan vi får problem på allvar med inlärning, känslor och social förmåga?Föreläsningen fokuserar på sådana frågeställningar och ger oss den information vi idag har kring skärmarnas roll för vår utveckling.

Föreläsare – Åke Pålshammar, neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet.

 • Hur kan feedback öka elevernas motivation? – Alva kommer att resonera hur återkoppling och vårt sätt att tänka påverkar barn och vuxnas utveckling utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Hon berör frågeställningar som: Vilken typ av beröm leder till utveckling och vilken typ gör att man känner sig osäker? Hur påverkar barns förväntningar deras vilja att slutföra uppgifter som kräver hög koncentration. Vilken typ av inställning krävs för att kunna ta till sig feedback? Vilken tip av inställning krävs för att ge effektiv feedback.

Föreläsare – Alva Appelgren, dr. i kognitiv neurovetenskap från Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet.

 • Pulshöjande aktiviteter i klassrummet – Hur kan man jobba med pulshöjande aktiviteter i klassrummet och på rasterna. Vilka effekter kan man se i t ex undervisningen? Sollentuna kommun har infört pulshöjande aktivitet i skolan. De beskriver hur de gått tillväga samt vilka fördelar och svårigheter de upplevt under resans gång. De ger konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att komma igång på skolan.

Föreläsare – Linda Ekstrand, Chef för avd. Stöd och utveckling på Barn-och utbildningskontoret och Ann Lötbom, Verksamhetsansvarig skolsköterska

 • Minska stress och oro och öka inlärningsförmågan– I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.

Föreläsare – Marie Boris Möller, Generalsektreterare Drömmen om det goda och Anna Lundstedt, Fil Dr i Etnologi med lång erfarenhet av forskning och handledning och utbildare i Drömmen om det goda.

Pris 2595 kronor

Är ni fler än fem personer utgår rabatt. Mejla info@unglivsstil.se för ert pris. Moms tillkommer med 25%.

Incheckning kl. 08.00 – 08.25

Konferensen startar kl. 08.30

Dagen avslutas kl. 16.30

Hålltider för dagen: 

 • 08.30    Inledning Anna Nygren
 • 08.45    Åke Pålshammar
 • 09.45    Fika
 • 10.15      Forts Åke Pålshammar
 • 10.45     Alva Appelgren
 • 12.00     Lunch
 • 13.00     Anna Hedenskog
 • 13.15      Linda Ekstrand & Ann Lötbom
 • 14.15      Fika
 • 14.45     Marie Boris Möller
 • 16.00     Summering av dagen
 • 16.30     Dagen avslutas

Med reservation för att ändringar i hålltider kan göras. Start- och sluttid är dock fastställda.